Раздвижная система PSK

В система PSK при использовании фурнитуры для сдвижных дверей, Вы получаете легкость и комфортом передвижения - одна ручка управляет всеми процессами.

Створки в системе PSK находятся на одной линии. Чтобы передвинуть створку, его необходимо сначала наклонить и отодвинуть по направляющей дорожки. Для изготовления дверей этого типа используются оконные профили, производимые компанией Sonarol: Clasictherm, Optitherm, Perfectherm.

Ограничением в конструкциях такого типа является вес створки до 200 кг.

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych w PSK pozwala na sku­teczne i trwałe użyt­kowanie, dzięki precyzji działania, również w wypadku ele­mentów ciężkich. Podczas wie­trzenia w pozycji uchylnej, rozwórki utrzymują skrzydło w pozycji bezpie­cznej. Okucia dla dużych i ciężkich ele­mentów wypo­sażone są dodat­kowo w ste­rowanie wymuszone, które podczas zamykania wspomaga dociskanie skrzydła na całej szerokości. Na podobnej zasadzie wspomagane jest otwieranie.